wedstrijdregelement

Wedstrijdreglement IJ.Z.Z.V. 

1.Om deel te mogen nemen aan de wedstrijden van IJ.Z.Z.V. dient men lid te zijn van de vereniging, en het gevraagde inleggeld voor de wedstrijd te hebben voldaan. 
2.Men mag 2 maal als introducé deelnemen aan een wedstrijd van IJ.Z.Z.V. 
3.Deelnemers jonger dan 16 jaar moeten onder begeleiding van een ouder / verzorger staan. 
4.Men vist bij de door loting bepaalde stek. 
5.Er kan tot 1 uur voor de start van de wedstrijd worden aangegeven dat iemand meedoet. Er kan dan door derden een steknummer worden geloot. 
6.Het is niet toegestaan om bij aanvang van de wedstrijd al in het bezit te zijn van vis. 
7.Vissen geschiedt enkel aan de binnenzijde van de pier, tenzij anders wordt aangegeven. 
8.Men vist met maximaal 2 hengels met maximaal 3 haken per hengel. 
9.Het is niet toegestaan een extra hengel MET haken gereed te hebben. 
10.Het is toegestaan om extra beaasde onderlijnen gereed te hebben. 
11.De volgende aassoorten mogen tijdens de wedstrijd gebruikt worden: Zeepieren, Zagers en Mesheften. 
12.Het is niet toegestaan om gebruik te maken van geur- en smaakstoffen. 
13.Vissen en het inwerpen wordt gedaan vanaf de pier. De betonnen rand geldt hierbij als grens. 
14.Er wordt gevist op centimeters waarbij iedere centimeter gelijk staat aan 1 punt. 
15.Alle vis telt. 
16.Alle vis dient te worden bewaard in een emmer totdat deze is opgemeten. 
17.Het in bezit hebben van ondermaatse vis is bij wet strafbaar. Laat deze dus zo snel mogelijk opmeten! 
18.De lengte van de vis wordt naar boven afgerond op de eerstvolgende hele centimeter. 
19.De vis wordt gemeten door aangewezen deelnemers. Help deze personen bij het uitvoeren van de taak. Zij vissen zelf ook graag door. 
20.Vis aan opgeviste aaslijnen telt niet mee. 
21.Indien 2 deelnemers dezelfde vis vangen telt deze bij de deelnemer waarvan de haak in de bek van de vis zit. Geldt dit voor beide deelnemers dan telt de vis bij geen van beide mee. 
22.Er moet zinkend worden gevist. Het is niet toegestaan om extra drijfvermogen op de hoofdlijn / voorslag te monteren. Enkel op de onderlijn en aaslijnen. 
23.De wedstrijd kan bij onweer of andere calamiteiten worden onderbroken. Na 15 minuten kan de wedstrijdcommissie besluiten de wedstrijd te staken. Indien meer dan 50% van de wedstrijdduur is voltooid telt de stand tot dat moment als definitieve uitslag van de wedstrijd. Indien minder dan 50% van de duur is voltooid wordt de wedstrijd mogelijk over gevist en komen de eerder behaalde resultaten te vervallen. 
24.De visstek dient schoon te worden achter gelaten. Afval wordt meegenomen en op de daarvoor bestemde plaatsen gedeponeerd. 
25.Het seizoen 2013/2014 bestaat uit 15 wedstrijden. Hiervan tellen de beste 11 resultaten mee voor de competitiestand
26.Vanf 2014 zal de competitie bestaan uit 10 wedstrijden. Hiervan tellen de beste 7 resultaten mee voor de eindstand. 
27.Bij een gelijke stand telt de hoogste individuele klassering bij 1 van de wedstrijden. Is deze gelijk dan wordt gekeken naar de op één na hoogste, en zo verder. 
28.Voor aanvang van de eerste competitie wedstrijd dienen de koppels te worden doorgegeven. 
29.De organisatie is niet verantwoordelijk voor het beschadigden of kwijt raken van de eigendommen van de deelnemer. Zowel voor, tijdens als na de wedstrijd. 
30.Deelnemers die zich niet houden aan deze regels kunnen worden uitgesloten van verdere deelname. 
31.Deelname aan de wedstrijd betekend instemming met dit reglement. 
32.In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie. 
33.Hou het gezellig.