wedstrijdregelement

Wedstrijdreglement IJ.Z.Z.V. 
1.Om deel te mogen nemen aan de wedstrijden van IJ.Z.Z.V. dient men lid te zijn van de vereniging, en het gevraagde inleggeld voor de wedstrijd te hebben voldaan. 
2.Men mag 2 maal als introducé deelnemen aan een wedstrijd van IJ.Z.Z.V. 
3.Deelnemers jonger dan 16 jaar moeten onder begeleiding van een ouder / verzorger staan. 
4.Men vist bij de door loting bepaalde stek. 
5.Er mag maximaal 5 meter danwel links, danwel rechts van de stek worden gevist. 
6.Er kan tot 1 uur voor de start van de wedstrijd worden aangegeven dat iemand meedoet. Er kan dan door derden een steknummer worden geloot. Ben je laat. Aub bellen 
7.De wedstrijdduur is 5 uur, tenzij dit door externe omstandigheden niet mogelijk is. 
8.Het is niet toegestaan om bij aanvang van de wedstrijd al in het bezit te zijn van vis, tenzij dit als aas dient. 
9.Vissen geschiedt enkel aan de binnenzijde van de pier, tenzij anders wordt aangegeven. 
10.Wanneer de pier is afgesloten zal het Noordzeekanaal als uitwijkparcours dienst doen. Hier dien je in het bezit te zijn van een geldige vispas. 
11.Er wordt gevist in 2 vakken. Bij een oneven aantal deelnemers zal het A vak 1 extra deelnemer hebben. 
12.De nummers 1 uit beide vakken maken uit wie er uiteindelijk eerste en tweede wordt tijdens de wedstrijd. De nummers 2 uit beide vakken bepalen de nummer 3 en 4 in de daguitslag, en zo verder. 
13.Men vist met maximaal 2 hengels met maximaal 3 enkelvoudige haken per hengel. 
14.Ook het gebruik van een dobber is toegestaan. Deze mag natuurlijk niet te ver afdrijven en anderen hinderen. 15.Het is niet toegestaan een extra hengel MET haken gereed te hebben. 
16.Het is toegestaan om extra beaasde paternosters gereed te hebben. 
17.Het is niet toegestaan om ‘versieringen’ op de haak te hebben, enkel op de hoofd- en/of aaslijnen 
18.Tijdens de wedstrijd is het vrij om elk natuurlijk aas te gebruiken met uitzondering van zachte krab. 
19.Het is niet toegestaan om gebruik te maken van geur-, kleur- en smaakstoffen. 
20.Vissen en het inwerpen wordt gedaan vanaf de pier. De betonnen rand geldt hierbij als grens. 
21.Het is niet toegestaan actief spinnend / werpend te vissen of roofvis zoals makreel of zeebaars 
22.Er wordt gevist op punten waarbij iedere centimeter gelijk staat aan 1 punt. Vis onder de 15 centimeter wordt automatisch gewaardeerd op 1 punt. 
23.De lengte van de vis wordt naar boven afgerond op de eerstvolgende hele centimeter. 
24.Alle vis telt en dient te worden bewaard in een emmer met voldoende water totdat deze is opgemeten. 
 25.Het is niet toegestaan om meer dan 12 vissen tegelijk in bezit te hebben. Bij overschreiding zullen de grootste vissen komen te vervallen. 
26.Het in bezit hebben van ondermaatse en beschermde vis is bij wet strafbaar. Laat deze dus zo snel mogelijk opmeten! 
27.De vis wordt gemeten door aangewezen deelnemers. Help deze personen bij het uitvoeren van de taak. Zij vissen zelf ook graag door. 
28.Vis aan opgeviste (aas)lijnen telt niet mee. 
29.Indien 2 deelnemers dezelfde vis vangen telt deze bij de deelnemer waarvan de haak in de bek van de vis zit. Geldt dit voor beiden deelnemers (niet) dan telt de vis bij geen van beiden mee. 
30.Bij een gelijke stand in centimeters na een wedstrijd wordt gekeken naar het aantal vissen. Is dit ook gelijk wordt er gekeken naar de grootste vis. Deelnemers die op centimeters gelijk eindigen krijgen wel dezelfde score voor de competitie. 
31.Tijdens iedere wedstrijd zal er eremetaal zijn voor de eerste 3 plaatsen. Voor de eerste 5 geklasseerde is er tevens een andere prijs. Tevens zullen de nummers 10, 15, 20, 25 en 30 mits vis gevangen ook prijs hebben. Wanneer niet alle prijzen worden vergeven zullen de nummers 6 en verder afhankelijk van het aantal niet opgehaalde prijzen ook prijs hebben. 
32.Prijzen dienen persoonlijk te worden afgehaald. 
33.Wanneer een deelnemer geen vangst laat noteren krijgt deze 5 punten minder dan de laagst geklasseerde deelnemer met vis. 
34.Wanneer een deelnemer niet meedoet aan de wedstrijd krijgt deze 15 punten minder dan de laagst geklasseerde deelnemer met vis. 
35.Er moet minimaal 1x zijn ingeworpen voordat de deelname telt. 
36.De wedstrijd kan bij onweer of andere calamiteiten worden onderbroken. Na 15 minuten kan de wedstrijdcommissie besluiten de wedstrijd te staken. Indien meer dan 50% van de wedstrijdduur is voltooid telt de stand tot dat moment als definitieve uitslag van de wedstrijd. Indien minder dan 50% van de duur is voltooid wordt de wedstrijd mogelijk over gevist en komen de eerder behaalde resultaten te vervallen. 
37.De visstek dient schoon te worden achter gelaten. Afval wordt meegenomen en op de daarvoor bestemde plaatsen gedeponeerd. 
38.De competitie bestaat uit 10 wedstrijden. Hiervan tellen de beste 8 resultaten mee voor de eindstand. 
39.Bij een gelijke stand in de competitie telt de hoogste individuele klassering bij 1 van de wedstrijden. Is deze gelijk dan wordt gekeken naar de op één na hoogste, en zo verder. 
40.Voor aanvang van de wedstrijd dienen de koppels te worden doorgegeven. Tijdens het seizoen is wisselen niet mogelijk. 
41.De organisatie is niet verantwoordelijk voor het beschadigen of kwijt raken van de eigendommen van de deelnemer. Zowel voor, tijdens als na de wedstrijd. 
42.Deelname aan de wedstrijd betekent instemming met dit reglement, en dat je naam en beeltenis eventueel gebuikt mag worden voor promotiedoeleinden. 
43.Deelnemers die zich niet houden aan het reglement kunnen worden uitgesloten van verdere deelname. 
44.In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie.